Kilka słów o mojej osobie

Dlaczego kardiolog ....

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku, po zakończeniu studiów stażysta (1992-1993r) a następnie młodszy asystent (1993-1995r) w Szpitalu im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrowi Mazowieckiej w oddziale chorób wewnętrznych. W 1995r uzyskałem Iº specjalizacji z chorób wewnętrznych z wynikiem celującym, następnie w 1997r IIº specjalizacji z chorób wewnętrznych z wynikiem bardzo dobrym (kierownik specjalizacji prof. dr n. med. Andrzej Śliwowski). W 2000r zdałem egzamin specjalizacyjny z kardiologii z wynikiem ponad dobrym (kierownik specjalizacji prof. dr hab. med. Wanda Rydlewska- Sadowska). W lutym 2007 obroniłem pracę doktorską na II Wydziale Lekarskim A.M. w Warszawie na temat: „Losy chorych po zawale serca leczonych w warunkach szpitala powiatowego.” Promotorem przewodu doktorskiego był Prof. dr hab. med. Mirosław Dłużniewski. Od 1993r po odbyciu szkoleń w Klinice Kardiologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie oraz w Instytucie Kardiologii w Aninie wykonuję badania echokardiograficzne, od 1996r opisuję badania holterowskie, od 1997r po odbyciu szkolenia w Klinice Kardiologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie wykonuję próby wysiłkowe w Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia w macierzystym szpitalu, którą kieruję od 1997r. Od 1998r kieruję Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej funkcjonującym w ramach macierzystego oddziału. Od 2007 roku kieruję (jako Ordynator) Oddziałem Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Biorę udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych m.in. od 1994r w Kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, od 2001r w Kongresach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, od 1993r jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz Sekcji Echokardiografii i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Prowadzę także (od 2000r) działalność dydaktyczną: kilkadziesiąt wykładów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych na temat EKG, choroby wieńcowej i zawału serca, niewydolności krążenia, kardiodiabetologii, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, metodologii i oceny wyników badań klinicznych